[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สถานีวิทยุไทกาฬสินธุ์
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
โครยื่นทบทวนสิทธิ มาตราการชดเชย 5,000 บาท เตรียมตัวไว้เจ้าหน้าที่ขอพบเพื่อตรวจสอบ
โดย : หนุ่มสินธุ   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2563   

      แนวทางการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์เพื่อตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
    ตามที่กระทรวงการคลัง ได้เปิดรับลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากผลการลงทะเบียนที่ผ่านมา พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของมาตรการฯ และได้มีการยื่นขอให้ทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
   กระทรวงการคลัง จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ทุกจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอทบทวนสิทธิ์และยืนยันตัวตนรวมทั้งการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้เพื่อจะได้นำไปประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือตามมาตรการฯ ดังกล่าวต่อไป ดังนั้น คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) กาฬสินธุ์จึงได้ดำเนินการจัดทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ สำนักงานสรรพสามิตเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ สำนักงานธนารักษ์เขตพื้นที่กาฬสินธุ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และหน่วยงานอื่น ในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

   1.ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอ แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานดังนี้

    1.1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ให้เจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล

    1.2 ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล

    1.3 ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทย ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล

    1.4 ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในส่วนที่เหลือ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ในระดับอำเภอ เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล

   2. ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลของผู้พิทักษ์สิทธิ์ จะมีแอพพลิเคชั่นส าหรับการปฏิบัติงานของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอ โดยจะเป็นการน าส่งข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ และเก็บข้อมูลส าหรับการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการฯ

   3. ก่อนการลงพื้นที่ทุกครั้ง ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แต่ละชุด จะโทรศัพท์ประสานไปยังผู้ขอทบทวนสิทธิ์ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้รับทราบและเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยจะทำการนัดวันเวลา ในการขอเข้าพบก่อนการลงพื้นที่ทุกครั้ง

   4. ให้ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ เตรียมข้อมูล ภาพถ่ายสถานที่ อุปกรณ์ในประกอบอาชีพ และ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบอาชีพ ทะเบียนการค้า ฯลฯ รวมทั้งการให้ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมกับทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ในวันที่ลงพื้นที่จริง

   5.หลังจากที่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ทบทวนสิทธิ์

   สามารถเข้าตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่ม ตรวจสอบสถานะ และติดตามข่าวสารได้จากหน้าเว็บไซต์ที่ลงทะเบียน

ข้อมูลจาก  สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าชม : 805

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


Powered By : Raykoweb
หจก.คนโก้โปรโมชั่น สถานีวิทยุไทกาฬสินธุ์ 95.25 MHz สถานีวิทยุไทกาฬสินธุ์ 2 100.75 MHz
21/6 ซอยเฉิดฉัน คนโก้ฯ ถนนอภัย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร.081-9757661