[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สถานีวิทยุชุมชน ไทกาฬสินธุ์
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
ประกันสังคมตอบรับนโยบายรัฐมนตรีบูรณาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
โดย : สำนักงานประกันสังคม   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   

 

ประกันสังคมตอบรับนโยบายรัฐมนตรีบูรณาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

 

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งได้  เอาจริงเอาจังในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยสั่งการให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมบูรณาการการทำงาน  เพื่อเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวแล้วเสร็จตามกำหนด เน้นมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ทันเวลา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 อนุมัติการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา) กลุ่มที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในทุกจังหวัด โดยเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561   ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561   โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จดังกล่าวด้วย สำหรับในกรุงเทพมหานคร นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม    ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ   ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)  IT SQUARE หลักสี่พลาซ่า และBIG C เพชรเกษม67  รวมถึงให้ประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการ ณ ศูนย์ OSS ของจังหวัดด้วย

สำหรับนายจ้างที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนด้วย โดยต้องขึ้นทะเบียน ภายใน 30  วัน นับจากวันที่มีการจ้างงาน และใช้เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หนังสือมอบอำนาจ       แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง สำหรับลูกจ้างต่างด้าว ให้นำสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ประกอบการขึ้นทะเบียน

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีผลดีทั้งต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเอง นายจ้างจะได้คนต่างด้าวมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีคุณภาพตามความต้องการ สามารถตรวจสอบคนต่างด้าวได้หากประสบปัญหา ป้องกันการหลอกลวงจากระบบนายหน้าเถื่อน ส่วนลูกจ้างคนต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน มีช่องทางการร้องทุกข์เข้าถึงสิทธิได้โดยตรง  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือโทรสายด่วน 1506 กระทรวงแรงงานเข้าชม : 1030

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


Powered By : Raykoweb
หจก.คนโก้โปรโมชั่น สถานีวิทยุไทกาฬสินธุ์ 95.25 MHz สถานีวิทยุไทกาฬสินธุ์ 2 100.75 MHz
21/6 ซอยเฉิดฉัน คนโก้ฯ ถนนอภัย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 043-813264 ,043-813611และ081-9757661